Competente ADA

În cei trei ani de activitate, ADA s-a dezvoltat ca o echipă performantă de lucru, compusă din 40 de voluntari și 6 lucrători de tineret, iar experiența proiectelor implementate, precum și participarea la diverse cursuri, traininguri, activități și proiecte au contribuit la dezvoltarea organizațională și la dezvoltarea personală, profesională și socială a membrilor din echipă.

În cei trei ani de activitate, ADA s-a dezvoltat ca o echipă performantă de lucru, compusă din 40 de voluntari și 6 lucrători de tineret.

Astfel, competenţele noastre sunt diverse şi din diferite domenii: Scriere şi implementare de proiecte, Construirea de parteneriate naţionale şi international cu autorităţi publice, ONGuri şi alte entităţi din sectorul privat, Management de proiect, Managementul echipei, Organizare de activităţi, Implementarea de metode de educaţie nonformală, Animaţie socio educativă – certificate CNFPA/ANC, Monitorizare şi evaluare – prin experiența de evaluator ARACIS a președintelui organizației, Managementul riscurilor, Facilitare şi training – trainer în reţeaua SALTHO, precum și acreditare ANC, Mentorat – preşedintele ADA este mentorul Grupului informal de tineri Da pentru Dezvoltare Activă din Comăneşti, a fost mentor într-un proiect pe Serviciul European de Voluntariat, Coaching – în ADA avem implementat un program de coaching cu voluntarii şi de asemenea președintele și vicepreședintele organizației au fost îndrumători în inițiative ale tinerilor în TiA.