Despre ADA

Asociaţia pentru Dezvoltare Activă ADA s-a format în urma proiectului Youth.ways a grupului informal de tineri Youth.now, grup format în vara anului 2011 din pasiune pentru educaţia nonformală şi implicarea tinerilor în viaţa comunităţii.

ADA urmăreşte iniţierea, promovarea şi implementarea unor măsuri de dezvoltare activă şi durabilă a calităţii vieţii pentru consolidarea unei societăţi responsabile şi active sub aspect cultural, educaţional, social şi ecologic.

Printre obiectivele noastre se numără:

  • susţinerea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi pentru îmbunatăţirea calităţii vieţii, inclusiv sprijinirea iniţiativelor legislative care au ca scop realizarea cadrului necesar dezvoltării economice, politice, sociale, culturale, educaţionale, ecologice şi turismului;
  • identificarea problemelor la nivel local, regional şi naţional; proiectarea de soluţii în parteneriat cu actori din sectorul public si privat;
  • organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice pe tema importanţei dezvoltării active;
  • dezvoltarea şi implementarea de măsuri şi acţiuni ce vizează dezvoltarea resurselor umane în perspectiva menţinerii şi (re)integrarii pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate.
  • derularea de activităţi pentru combaterea fenomenelor sociale negative la nivelul grupurilor vulnerabile: campanii, programe de consiliere, programe de integrare, consultanţă de specialitate;
  • dezvoltarea de colaborări şi parteneriate cu alte instituţii şi asociaţii de profil din ţară şi străinătate;
  • promovarea importanţei educaţiei şi responsansabilităţii civice în dezvoltarea activă a societăţii;
  • susţinerea proiectelor de protecţie a mediului înconjurător şi biodiversităţii, în calitate de componentă esenţială pentru o dezvoltare eficientă;
  • creşterea calităţii factorilor de mediu şi conservarea resurselor naturale prin stimularea adoptării unui mod de viata eco-conştient în rândul populaţiei;
  • promovarea comunităţilor şi a potenţialelor locale de dezvoltare, prin activităţi care sunt în concordanţă cu caracteristicile geografice, ecologice, culturale şi prin utilizarea resurselor umane şi naturale existente;

Echipa ADA

Până în prezent am implementat mai multe proiecte finanțate prin Tineret în Acțiune, Erasmus+ sau Corpul European de Solidaritate, dar și diverse activități și proiecte locale, ADA fiind considerată de către comunitatea băcăuană drept una dintre cele mai active organizații din Bacău

Pe 8 noiembrie 2013 am organizat TEDxBacău, primul eveniment de tip TEDx din judeţul Bacău, și tot în 2013, proiectul Educația altfel 2 (TiA, Acțiunea 5.1) s-a numărat printre finaliștii la Gala Națională a Voluntariatului, la categoria Educatie, iar in 2014, proiectul Acting European (TiA, Actiunea 5.1) a câștigat titulul de Proiectul de voluntariat al anului în domeniul Tineret.

Echipa ADA este formată din două generaţii de voluntari cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani. Rolurile în cadrul ADA sunt împărţite nu doar în funcţie de experienţă, dar mai ales în funcţie de obiectivele de învăţare ale acestora.