Competente ADA

În cei șapte ani de activitate, #ADA s-a dezvoltat ca o echipă performantă de lucru, compusă din 40 de voluntari și 6 lucrători de tineret, iar experiența proiectelor implementate, precum și participarea la diverse cursuri, traininguri, activități și proiecte au contribuit la dezvoltarea organizațională și la dezvoltarea personală, profesională și socială a membrilor din echipă.

În cei șapte ani de activitate, ADA s-a dezvoltat ca o echipă performantă de lucru, compusă din 40 de voluntari și 6 lucrători de tineret.

Astfel, competenţele noastre sunt diverse şi din diferite domenii:

 • Scriere şi implementare de proiecte
 • Construirea de parteneriate naţionale şi international cu autorităţi publice
 • ONG-uri şi alte entităţi din sectorul privat
 • Management de proiect, al echipei și al riscurilor
 • Organizare de activităţi
 • Implementarea de metode de educaţie nonformală
 • Animaţie socio educativă – certificate CNFPA/ANC
 • Monitorizare şi evaluare – prin experiența de evaluator ARACIS a președintelui organizației
 • Facilitare şi training – trainer în reţeaua SALTO, precum și acreditare ANC
 • Mentorat – preşedintele ADA este mentorul Grupului informal de tineri Da pentru Dezvoltare Activă din Comăneşti, a fost mentor într-un proiect pe Serviciul European de Voluntariat
 • Coaching – în ADA avem implementat un program de coaching cu voluntarii şi, de asemenea, președintele și vicepreședintele organizației au fost îndrumători în inițiative ale tinerilor în TiA.