• -
  • județele Bacău și Neamț
  • 300+ participanti
  • Finalizat

Proiectul „Acting European” a pornit de la problemele și nevoile identificate la nivelul comunității, tinerilor și organizațiilor nonguvernamentale, în județele Bacău și Neamț. La nivelul comunității există o slabă cultură a voluntariatului (tinerii nu cunosc beneficiile voluntariatului, slaba implicare a factorilor de decizie în consolidarea politicilor publice în domeniul tineretului), strategii ineficiente de tineret la nivel local, o slabă conștientizare a importanței cetățeniei europene la nivel local și ineficiență a programelor de educație democratică în școli. Tinerii au nevoie să cunoască beneficiile voluntariatului, să fie implicați, să se dezvolte personal, profesional și social, iar organizațiile nonguvernamentale au nevoie de schimb de bune practici, de colaborare cu alte ONG-uri și cu factorii de decizie, de implicare și dezvoltare organizațională.

A treia ediție a proiectului Acting European a urmărit: promovarea cetățeniei europene și a principiilor asociate pentru dezvoltarea unei societăți active și responsabile; schimbul de bune practici la nivel interjudețean între lucrătorii de tineret și factorii de decizie pentru influențarea, completarea și elaborarea politicilor publice locale; dezvoltarea dimensiunii democratice a unui număr de 300 de tineri din județele Bacău și Neamț și facilitarea întâlnirilor dintre tineri, lucrători de tineret și responsabilii pentru politici de tineret pentru dezvoltarea unui sistem activ de promovare și susținere a voluntariatului la nivel interjudețean.

Activitățile principale ale proiectului au fost:

  • Cinci conferințe motivaționale ținute în Bacău (22-23 ianuari 2016), Onești (19-20 februarie 2016), Comănești (03-04 martie 2016), Roman (08-09 aprilie 2016) și Piatra Neamț (27-28 mai 2016). Scopul conferințelor a fost promovarea voluntariatului, cetățeniei europene și participării active a tinerilor
  • Campanie de consultări a tinerilor pe tema politicilor locale de tineret din Bacău (08-09 februarie 2016), Onești (19-20 mai 2016), Comănești (11-12 martie 2016), Roman (15-16 aprilie 2016) și Piatra Neamț (09-10 iunie 2016)
  • Un seminar interjudețean de tineret desfășurat în perioada 27 iunie – 01 iulie 2016 în Slănic Moldova, județul Bacău. În cadrul seminarului a fost elaborată o strategie interjudețeană pentru promovarea democrației participative în rândul tinerilor, în special în școli, și consolidarea parteneriatului sustenabil între ONG-uri, școli, autorități și mass media
  • O întâlnire interjudețeană de tineret ținută în Slănic Moldova, județul Bacău, în perioada 20-22 iulie 2016, în cadrul căreia s-au pus bazele unei rețele responsabile de definitivarea calendarului strategiei și implementarea efectivă a acesteia.

În urma proiectului s-a dezvoltat o strategie pentru promovarea democrației participative, cât și o rețea responsabilă de implementarea strategiei. De asemenea, prin acest proiect, 30 de tineri, care au făcut parte din echipa de proiect, s-au dezvoltat personale, profesional și social, iar un număr de 300 de tineri și-au educat dimensiunea democratică și au înțeles beneficiile voluntariatului și cetățeniei europene, promovarea democrației participative etc.

Pe lângă acestea, s-au realizat broșura proiectului, un ghid de bune practici, filmulețe de promovare a democrației participative și un film al proiectului.

Proiectul „Acting European 3” s-a bucurat de o vizibilitate ridicată la nivel local și interjudețean, având un impact important atât asupra tinerilor participanți, cât și asupra organizațiilor implicat și politicilor locale de tineret, în special prin creșterea oportunităților de implicare a tinerilor în dialogul structurat.

„Acting European 3” a fost finanțat prin programul Uniunii Europene dedicat tinerilor, Erasmus+, acțiune cheie 3 – dialog structurat, iar în 2018 a fost premiat ca „success story” de Comisia Europeană.

#ADA #ActingEuropean3 #DialogStructurat #KA3 #ErasmusPlus

Publicată de Asociatia Pentru Dezvoltare Activa pe Joi, 1 noiembrie 2018