• -
  • Romania
  • + participanti
  • Finalizat

Proiectul Educaţia altfel II a fost o continuare a proiectului Educaţia altfel, implementat în perioada august 2011 – mai 2012 de către Asociaţia Integred din Bacău, împreună cu alţi 10 parteneri din ţară, fiind continuarea acestui proiect de succes.
Odată cu Seminarul Naţional de Tineret din cadrul proiectului Educaţia altfel s-a simţit nevoia de continuitate, un nou proiect care să continue seria activităţilor şi care să vizeze două aspecte definitorii: promovarea strategiei şi realizarea unui parteneriat şcoală-ONG prin intermediul unei reţele de persoane resursă (idee de altfel dezvoltată în timpul Seminarului Naţional).

Astfel s-a născut Educaţia altfel II, un produs ce a continuat seria activităţilor începute de proiectul Educaţia altfel, venind în completarea activităţilor şi propunând o serie de soluţii pertinente/activităţi la problemele identificate. Aşadar, Educaţia altfel II, a preluat strategia privind educaţia nonformală în România, dezvoltată în urma proiectului Educaţia altfel, o completează şi o promovează, mergând până la nivel legislativ, în ceea ce priveşte activitatea de lobby şi colaborare cu factorii de decizie.

Proiectul a răspuns necesităţii de a îmbunatăţi nivelul de realizare a interacţiunii dintre educaţia nonformală şi educaţia formală la nivelul învăţământului românesc pentru a asigura un învăţământ de calitate, eficient şi performant, bazat pe cunoaştere şi dezvoltare personală în rândul elevilor.

Obiectivul principal al proiectului a vizat intensificarea dialogului dintre educaţia formală şi educaţia nonformală şi dezvoltarea unui parteneriat şcoală-ONG prin formarea unui grup de 120 de persoane care au oferit suport profesorilor şi ONG-urilor din comunitate în realizarea metodelor de educaţie nonformală.

Proiectul a presupus o serie de activităţi care au avut loc în 15 locuri din ţară, activităţi menite să promoveze în mod direct temele proiectului: educaţia nonformală, voluntariatul şi cetăţenia europeană. Aşadar, proiectul a început cu un teambuilding cu 30 dintre tinerii din echipele de lucru, rumat de lansarea proiectului, un OpenSpace, o serie de laboratoare de educaţie nonformală, dezbateri publice, dar şi o caravana de promovare a educaţiei nonformale. Ultima activitate a proiectului a un Seminar Naţional de Tineret, organizat sub forma unei simulări de Parlament European.

Participanţii au fost principalii beneficiari direcţi ai proiectului, asimilând o serie de competenţe importante pentru dezvoltarea lor personală şi profesională. Prin participarea la activităţi, dar mai ales la întâlnirile cu responsabilii pentru politicile de tineret şi implicându-se activ în desfăşurarea acestor întâlniri, participanţii au avut șansă să devină parte din procesul decizional şi să conştientizeze rolul de cetăţeni europeni.