• -
 • Slănic Moldova, Romania
 • 46+ participanti
 • Finalizat

Prin proiectul „Inclusion through Arts” ne-am propus să stimulăm participarea activă a tinerilor în lupta împotriva discriminării, marginalizării și discursului instigator la ură, dar și participarea în promovarea egalității, solidarității sociale și toleranței prin intermediul arterlor vizuale și ale spectacolului.

Ideea proiectului a pornit de la nevoia voluntarilor organizațiilor implicate și a tinerilor din comunitățile locale ale acestora de a înțelege importanța implicării în lupta împotriva discriminării, marginalizării și discursului instigator la ură, dar și de a participa activ și creativ la promovarea principiilor europene privid toleranța, solidaritatea, diversitatea culturală, egalitatea și non-discriminarea.

Activitatea principală a proiectului a fost un schimb de tineri desfășurat în perioada 26 mai – 05 iunie 2017 în Slănic Moldova, România. În cadrul schimbului au participat 37 de tineri și opt lideri de grup din România, Italia, Spania, Grecia, Polonia, Estonia și Suedia.

Prin schimbul de tineri ne-am propus:

 • Promovarea importanței incluziunii sociale în rândul participanților și facilitarea incluziunii sociale a zece tineri cu nevoi de includere
 • Dezvoltarea creativității și abilității de exprimare prin intermediul artelor în rândul participanților
 • Dezvoltarea spiritului de inițiativă și participării active a celor 37 de tineri în lupta împotriva marginalizării, discriminării și discursului instigator la ură
 • Facilitarea schimbului și colaborării interculturale între tineri pentru dezvoltarea unui instrument vizual de promovare a principiilor europen privind solidaritatea, toleranța, egalitatea și non-discriminarea între tineri, atât după proiect, dar și în timpul proiectului.

Sesiunile de lucru a fost special concepute pentru a răspunde nevoilor și obiectivelor de învățare ale participanților în cadrul schimbului de tineri, având un caracter participativ, activ și creativ. Printre metodele de educație nonformală folosite în timpul acestor sesiuni au fost: animația socio educativă (jocuri de cunoaștere, jocuri de teambuilding, energizere, jocuri de spart gheața, treasure hunt); teatru forum; foto animația, teatrul de umbre, video și photovoice.

În urma proiectului au rezultat:

 • O serie de instrumente vizuale pentru promovarea incluziunii sociale a tinerlor cu oportunități reduse, a toleranței, solidarității și diversității culturale, precum și a luptei împotriva discriminării, marginalizării și discursului instigator la ură: șase tablouri, șase clipuri video realizate prin diverse metode vizuale, fotografii cu mesaje
 • Trei piese de teatru forum
 • Un eveniment intercultural pentru promovarea valorilor europene
 • Un ghid de bune practici cu metodele folosite pentru a asigura efectul de multiplicare al proiectului
 • Un film al proiectului

În rândul participanților al schimbului de tineri, proiectul a contribuit la perfecționare competențelor și abilităților de viață, a dezvoltat participarea activă și dimensiunea interculturală a tinerilor, inițiativa participanților de a se implica în proiecte de includere. Prin metodele folosite, aceștia și-au dezvoltat stima și încrederea de sine, devenind participanți activi în comunitățile din care fac parte, având o mai bună viziune asupra rolului de cetățean european și înțelegerea diversității culturale.

Proiectul ”Inclusion through Arts” a fost implementat în perioada 05 decembrie 2016 – 04 octombrie 2017 prin programul Erasmus+, acțiune cheie 1.