• -
 • Slănic Moldova, Romania
 • 30+ participanti
 • Finalizat

Proiectul „Non-Formal Education in Action” a pornit de la problemele și nevoile la nivelul comunităților locale, la nivelul tinerilor refugiați și imigranți, dar mai ales la nivelul ONG-urilor și lucrătorilor de tineret, privind provocările actuale privind criza refugiaților și imigranților, având în vedere cotele obligatorii pentru primirea refugiaților.

Non Formal Education in Action a fost un program structural de coaching și training ce s-a desfășurat pe parcursul mai multor luni, având ca obiective:

 • Dezvoltarea capacității a 30 de lucrători de tineret de a planifica, implementa, disemina și evalua proiecte de educație nonformală, cu rezultate concrete și impact sustenabil
 • Facilitarea schimbului de bune practici la nivel internațional între 13 ONG-uri, o universitate și 30 de lucrători de tineret în domeniul educației nonformale și promovarea eficientă a metodelor nonformale în abordarea provocărilor actuale privind criza refugiaților și a imigranților
 • Dezvoltarea, prin intermediul metodelor de educație nonformală, a unui instrument vizual pentru promovarea valorilor europene privind diversitatea, dialogul intercultural și inter-religios, libertatea, toleranța și respectarea drepturilor omului
 • Dezvoltarea de bune practici în domeniul tineretului și colaborării internaționale între ONG-urile partenere și facilitarea elaborării a cel puțin cinci viitoare proiecte de educație nonformală a căror grup țintă să fie tineri cu oportunități reduse, tineri aflați în situații de risc, tinerii refugiați sau imigranți.

Activitatea principală a proiectului a fost un training course pentru lucrători de tineret desfășurat în perioada 06 – 22 februarie 2017 în Slănic Moldova, România. În cadrul trainingului au participat 30 de lucrători de tineret din România, Republica Moldova, Turcia, Spania, Portugalia, Polonia, Malta, Italia, Grecia, Estonia, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Liban și Azerbaijan.

Temele abordate, prin metode clasice de  învățare, metode de educație nonformală și metode reflexive și de evaluare, au fost:

 • Tineret: participare, lucrul cu tinerii, oportunități de dezvoltare și incluziune socială a tinerilor cu oportunități reduse
 • Metode inovative în abordarea tinerilor din grupurile vulnerabile, în special a tinerilor refugiați, imigranți sau greu accesibili
 • Dialogul și educația interculturală, pentru promovarea valorilor europene și facilitarea procesului de învățare pe tot parcursul vieții a grupurilor vulnerabile.

Printre rezultatele proiectului se numără:

 • Un instrument vizual pentru promovarea valorilor europene menționate, compus din șase clipuri și 30 de fotografii
 • Un ghid de bune practici ce cuprinde pașii parcurși în procesul de formare și coaching al lucrătorilor de tineret, dar și metodologia folosită în cadrul acestuia
 • Un raport general cu situația refugiaților și imigranților din țările implicate și oportunitățile, resursele naționale și internaționale existente/necesare pentru incluziunea socială a acestora
 • Filmul proiectului
 • Cinci proiecte internaționale de incluziune socială a tinerilor cu oportunități reduse, aflați în situații de risc, refugiați sau imigranți, proiectate pe baza unei metodologii nonformale.

Proiectul „Non Formal Education in Action” a fost implement în perioada 01 august 2016 – 31 mai 2017 prin programul Erasmus+, acțiune cheie 1.

Organizațiile partenere în cadrul proiectului au fost:

Hellenic Youth Participation – Grecia

Terra Di Mezzo TDM 2000 Malta – Malta

NORA – Polonia

Odlar Yurdu Gencler Ictimai Birliyi – Azerbaijan

Nadi Al-Khalwat Al Thakafi Al Ejtimai – Liban

Opcinske Organizacije Crveni Kriz Novo Sarajevo – Bosnia și Herțegovina

European Link Center ELC – Macedonia

Seiklejate Vennaskond – Estonia

Asociacion Mundus – Spania

Mine Vaganti NGO – Italia

Associacao Medestu – Portugalia

Hacettepe University – Turcia

Asociația Obștească Alternativa – Republica Moldova